آموزش زبان به کودکان
Who took the cookies
00:00

حالا وقته بازیه

تلویزیون ، کامپیوتر، موبایل

والدین عزیز

اول فایل ویدیویی رو نگاه کنید و بعد که بازی رو خوب یاد گرفتید، فایل صوتی رو برای کودکتون پخش کنید و بازی رو شروع کنید.

  • توجه کنید از عروسکهایی که در ویدیو هستند برای بازی استفاده کنید.
  •  

?Who took the cookie from the cookie jar
.Panda took the cookie from the cookie jar
?Who me
Yes, you
Not me
?Then who
Rabbit

?Who took the cookie from the cookie ja
Rabbit took the cookie from the cookie jar
?Who me
Yes, you
Not me
?Then who
Bear

?Who took the cookie from the cookie jar
Bear took the cookie from the cookie jar
?Who me
Yes, you
Not me
?Then who
Penguin

?Who took the cookie from the cookie jar
Penguin took the cookie from the cookie jar
?Who me
Yes, you

Not me
?Then who
Kangaroo

?Who took the cookie from the cookie jar
Kangaroo took the cookie from the cookie jar
?Who me
Yes, you
Okay, okay…I took the cookie
I took the cookie from the cookie jar
The yummy yummy cookie from the cookie jar
?Are you hungry
Uh-huh
Let’s share
Okay

?Who wants some cookie

I do! Me, me, me
Cookie, please
Here you go
Thank you
I want some cookie
Thank you

?Who took the cookie from the cookie jar

چه کسی کلوچه رو از ظرف کلوچه برداشت؟

  Panda took the cookie from the cookie jar

پاندا کلوچه رو از ظرف کلوچه برداشت.

?Who me

کی من؟

Yes, you

بله تو


Not me

من نه


?Then who

پس کی؟


Rabbit

خرگوش

Bear

خرس

Penguin

پنگوئن

Kangaroo

کانگورو

Okay, okay

باشه باشه


I took the cookie from the cookie jar

من کلوچه رو از ظرف کلوچه برداشتم.


The yummy yummy cookie from the cookie jar

کلوچه خوشمزه از ظرف کلوچه


?Are you hungry

گرسنه اید؟


Let’s share

بیایید تقسیم کنیم

?Who wants some cookie

چه کسی کلوچه میخواد؟

 

I do! Me, me, me

من میخوام، من ، من 


Cookie, please

کلوچه لطفا


Here you go

بفرمایید


Thank you

ممنونم


I want some cookie


من کلوچه میخوام