آموزش زبان به کودکان
One Little finger
00:00

حالا وقته بازیه

تلویزیون ، کامپیوتر، موبایل

والدین عزیز

اول فایل ویدیویی رو نگاه کنید و بعد که بازی رو خوب یاد گرفتید، فایل صوتی رو برای کودکتون پخش کنید و بازی رو شروع کنید.

  • میتونید با خلاقیت خودتون و کودکتون، بازی رو تغییر بدید.

One little finger

One little finger

 One little finger

Tap Tap Tap

Point your finger up

 Point your finger down

 put it on your head

 put it on your nose

put it on your chin

put it on your arm

put it on your leg

put it on your foot

Now let’s we good bye,  good  bye

One little finger

یه انگشت کوچولو

Point your finger up

انگشتت رو به بالا اشاره بده

 Point your finger down

انگشتت رو به پایین اشاره بده

 put it on your head

بزارش روی سرت

 put it on your nose

بزارش روی بینی ات

put it on your chin

بزارش روی چانه ات

put it on your arm

بزارش روی بازو ات

put it on your leg

بزارش روی ران پات

put it on your foot

بزارش روی پات

Now let’s we good bye,  good  bye

حالا بیایید خداحافظی کنیم