آموزش زبان به کودکان
ABC Song
00:00

حالا وقته بازیه

تلویزیون ، کامپیوتر، موبایل

والدین عزیز

این ویدئو تعاملی است. پس از کودکتون بخواهید زمانی که فقط آهنگ زده میشه، خودش حروف رو بگه. سعی کنید روی وسایل بازی کودک مثل توپ های کوچک ، لگوهای خانه سازی ، یا مقواهای رنگی، حروف رو بنویسید و موقع پخش آهنگ، از این وسایل استفاده کنید. 

به جای پخش ویدئو برای کودک، آهنگ رو پخش کنید.