با سلام و احترام، موقتا فروش دانلودی نداریم، در حال انتقال دیتا به سرور جدید هستیم :)

At the Car wash

آموزش زبان به کودکان
آموزش زبان به کودکان

تلفظ مکالمه (انگلیسی و فارسی)

تلفظ مکالمه (انگلیسی)

At the Car wash

در کارواش

Now is the time to wash the cars

وقتشه که ماشین ها رو بشوریم

What  you  need are sponges, hose and  soap

چیزایی که احتیاج داریم ایناست اسفنج، شیلنگ،صابون 

Let’s wash the cars together

بیا  ماشین ها رو با هم بشوریم

First turn on the tap and take the hose and, then  spray

اول شیر آب رو باز کن شیلنگ رو بردار ، و بعد آب بپاش

Next take the soap and  scrub

بعد صابون رو بردار و تمیز کن

Next take the hose and rinse

بعد شیلنگ را بردار و بشور

wash the lights

چراغ ها رو بشور

wash the wheels

تایرها رو بشور

wash the windows

پنجره ها رو بشور

 wash the doors

درها رو بشور

 wash the seats

صندلی ها رو بشور

Now take the towels and dry

حالا حوله ها رو بردار و ماشین رو خشک کن

Next take the wax and polish

بعد وکس رو بردار و پولیش بزن

Now it’s done and it’s  clean

تموم شد و الان ماشین تمیزه

we did it all together

ما با هم انجامش دادیم

At the Car wash

 

Now is the time to wash the cars

 

What  you  need are sponges, hose and  soap

 

Let’s wash the cars together

 

First turn on the tap and take the hose and, then  spray

 

Next take the soap and  scrub

 

Next take the hose and rinse

 

wash the lights

 

wash the wheels

 

wash the windows

 

 wash the doors

 

 wash the seats

 

Now take the towels and dry

 

Next take the wax and polish

 

Now it’s done and it’s  clean

 

we did it all together